آموزش زبان آیلتس نمره 8 جلسه اول

زبان ها به 3 دسته تقسیم می شوند:

زبان هایی با ساختار قوی که بیش از 40 ساختار دارند.

زبان های زنده 25 ساختار

زبان های ساختار ضعیف و یا رو به موت که 20 ساختار دارند.

خصوصیات زبان با ساختار قوی : انتقال مفهموم 100% است. تصویر رنگی است؛ ابهام وجود ندارد مانند عربی، عبری، اسپانیایی و انگلیسی)

خصوصصیات زبان های زنده :  تصاویر زنگی و خاکستری است، ابهام وجود دارد ، انتقال 100% نیست مانند زبان های اورپای غربی و شرق دور.

زبان های با ساختار ضعیف ، تصویر خاکستری است، ابهام وجود دارد، انتقال مفهوم نامحسوس مانند تمام زبان های ایرانی. به همین دلیل هیچ گاه نمی توان یک فکر انگلیسی را به صورت کاملا فارسی بازسازی کرد بنابراین از مقوله ای به نام ساختار استفاده می کنیم.

ساختار: شامل فرمول های ثابت و مطلق در مورد چگونگی قرار گرفتن اجزای کلام.

انگلیسی 44 ساختار دارد که در 4 دسته مطرح می شوند (فعلیه- اسمیه- مجهول و آینده در گذشته).

منظور ا فعلیه ساختارهایی است که در آن ها کاری انجا می شود. 12 ساختار فعلیه داریم در 4 بخش ( ساده، استمراری، کامل و کامل استمراری).

ساختارهای اسمیه، ساختارهایی هستند که در آن ها کاری انجام نمی شود بلکه فقط صفت و یا لقبی به عنصری داده می شود. چون کاری انجام نمی شود نه فاعلی داریم و نه مفعولی. به جای فاعل عنصری داریم که صفت را می پذیرد که به آن مسند می گویند و به جای مفعول، صفت داریم که می تواند اسم نیز باشد. 9 ساختار اسمیه داریم در 3 بخش ( ساده، استمراری و کامل).

جملات مجهول : مجهول طرف دوم جملات فعلیه است. جلات فعلیه بر دو نوع هستند:

لازم: که به مفعول نیاز ندارند.

متعدی : که به مفعول نیاز دارند.

مجهول فقط در مورد جملات فعلیه متعدی انجام می شود و جملات فعلیه لازم و اسمیه معاف می باشند.

در جملات فعلیه معمولی، فاعل در ابتدای کلام و قبل از فعل قرار دارد. هر گونه جا به جایی یا حذف فاعل، جمله فعلیه متعدی را مجهول می کند. 12 ساختار مجهول داریم در 4 بخش : ساده، استمراری، کامل و کامل استمراری.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *