فنون اصلی ماساژ در تایلند چیست؟

فنون ماساژ دادن

ماساژ دادن می تواند کار ساده ای باشد. با وجود این که تنوع حرکات دست ها در ماساژ بسیار زیاد است با کمک این حرکات ساده و در عین حال اصلی و مهم شما می توانید بدن یک فرد را به طور کامل ماساژ دهید. اگر اعتماد به نفس خود را بالا ببرید می توانید حرکاتی خاص به خود را ابداع نموده و در نهایت انواع بسیاری از حرکات و نوازش های ماساژ را داشته باشید.

افلوراژ یا نوازش کردن

افلوراژ (نوازش کردن) یکی از حرکت های اصلی ماساژ است و می توان آن را در هر نقطه از بدن اجرا کرد. این حرکت، شروع و خاتمه ماساژ را نشان می دهد و جریان کار از یک حرکت به حرکت بعدی را تسهیل می کند. ابتدا شخص ماساژ دهنده می تواند با حرکت روغن را به طور یکسان روی بدن شخص ماساژ شونده پخش نماید. کف دست های خود را روی سطح بدن شخص بلغزانيد تا دست های شما با ناحیه مورد نظر برای ماساژ مأنوس شود.

سعی کنید دستهای تان تا حد امکان با بدن تماس داشته باشد، به طوری که وقتی فشارهای هماهنگ و محکم خود را با نوازش دادن و لغزاندن دستها از بالا تا پایین (نقطه شروع) وارد می کنید، شخص ماساژ شونده حرکت های متوالی و يكنواختی را احساس می کند. در طول ماساژ، حركت ها به صورت منظم و هماهنگ انجام دهید و از حرکت های غیر پیوسته و نامظنم خودداری کنید. فشارهای وارده را می توانید مطابق با نتیجه مورد نظر خود، سطحی یا عمیق اعمال نمایید. در حین نوازش کردن و ماساژ دادن، چشم های خود را ببنديد تا میزان حساسیت و حس لمس بیشتر و برجسته تر شود. شما می توانید مقدار فشار لازم را در هر حرکت امتحان کنید.

  • شخص ماساژشونده، بلافاصله، احساس می کند، خوب و راحت است.
  • وقتی دستان شما به بدن شخص ماساژ شونده انس گرفت، اعتماد و اطمینان خاطر بدن شما دو نفر به وجود می آید.
  • با ضربه زدن و لمس کردن می توانید میزان فشار وارده بر هر ناحیه را تخمین بزنید.

افلوراژ یک پل ارتباطی بین فنون ماساژ درمانی می باشد. اگر افلوراژ را به آرامی انجام دهید؛ تأثير آرام بخشی دارد و این امر به خصوص در مورد تسکین دردهای عصبی مناسب است در نتیجه استرس و فشار عصبی از بین می رود، سردردهای تنشی (ضربان دار) و نیز بی خوابی برطرف خواهد شد.

برای این که سیستم اعصاب مرکزی تحریک و تقویت شود، بهتر است افلوراژ را سریعتر انجام دهید. بافتهای بدن پس از نوازش شما گرم شده و در نتیجه جریان گردش خون، تسریع می گردد؛ جریان لنف بهتر انجام می شود و مواد زاید و سمی از بدن دفع خواهند شد.

افلوراژ، پوست را بهبود بخشیده و سلامتی و شادابی به پوست برمی گردد.

در حین ماساژ دادن، تماس دست خود با بدن شخص ماساژ شونده را قطع نکنید (چون وقفه در تماس دست، نشان دهنده عدم اعتماد به نفس ودر نتیجه ایجاد استرس و ناراحتی برای بیمار است).

با آرامش دست های خود را حرکت دهید و از حرکت های نامنظم و منقطع خود داری کنید (زیرا این عمل موجب عصبی كردن شخص ماساژ گیرنده می شود).

در حین ماساژ از تمام سطح دست خود استفاده نمایید (چون در این صورت سطح بیشتری را می توانید پوشش دهید) و نوک انگشتان خود را فقط برای نواحی کوچک (مثل صورت) به کار برید.

هیچ وقت در نوازش ها رو به پایین فشار وارد نکنید، زیرا افلوراز معمولا به سمت قلب، (یعنی از بالای پاها و بازوها و بالای کمر) انجام می شود. همچنین می توانید به صورت دایره ای یعنی از بیرون دایره به سمت مرکز آن) يا به شكل گریز از مرکز (یعنی از مرکز دایره به سمت خارج) نوازش کنید.

فريکشن (سايش و مالش)

حركات فريكشن معمولا با استفاده از سرانگشتان شست انجام می شود با این وجود ممكن است نوک سایر انگشتان و بندها و حتی آرنج ها نیز مورد نیاز باشند)، با انجام حرکت های دایره ای شکل نوک شست ها (فريكشن ها) می توان ماهیچه ها را به سمت استخوان حرکت داد. روی ناحیه مورد نظر توقف نموده و روی آن فشار زیادی وارد نمایید به طوری که وزن بدن شما به آن منتقل شود تا بافت های زیرین نیز تحت فشار قرار گیرند، نگران نباشید بدن انسان در اثر این فشارها هیچ آسیبی نمی بیند و چندان هم شکننده و ظریف نیست. این حرکت فشاری فقط وقتی به هر دو طرف ستون مهره ها وارد شود، بسیار مفید و موثر خواهد بود.

اگر موقعی که این فشار را وارد می کنید تا به مهرهای گردن برسید، انگشتان شست شما درد نگرفتند، بدانید که حرکات را به درستی انجام نداده اید. اجرای این فن، به ویژه برطرف کردن گره های که در اثر تنش ها و فشارهای عصبی و روحی در زندگی روزمره در بدن به وجود آمده اند، مفید است و هرگونه موارد زاید انباشته شده در بدن دفع خواهد شد.

با فریکشن (سایش و مالش) می توان چربی های ذخیره شده را تجزیه کرد و از چاقی رهایی یافت. اگر این عمل در اطراف جوشگاه یک زخم التيام يافته اجرا شود، چسبندگی های به وجود آمده در محل التيام زخم از بین می روند. فریکشن برای ماساژ نواحی برجسته استخوانی نظیر کشکک زانو (كاسة زانو) نیز مفید است.

با فن فریکشن دمای بدن افزایش می یابد چون فعالیت سلولی زیاد شده، جریان خون تسریع و بهبود می یابد و در نتیجه درد نواحی دردناک به طور موقت برطرف خواهد شد. به هنگام فریكشن، به تدریج فشار را عمیق و عمیق تر کنید، زیرا آستانه درد در نواحی مختلف بدن، متفاوت است. هرگز یک ناحیه را بیش از حد ماساژ ندهید، چون موجب درد و ناراحتی می شود.

آموزش ماساژ

آموزش ماساژ آنلاین

رازهای ماساژ تایلندی

 

 

فهرست