1. پس از گرم کردن دست ها و مالش روغن بین دو دست، تکنیک را شروع می‌کنیم .ابتدا روغن را به آرامی به تمام قسمت های بدن می مالیم و سپس با اشاره به هر در از گودی کمر تا عضلات ذوز نقه ای در خط مستقیم در مسیر عضلات نگهدارنده ی ستون فقرات ماساژ میدهیم که به آن افلوراژ می‌گویند.

2) با فشار کف هر دو دست از گودی کمر به عضلات ذوزنقه ای به صورت دایره ای شکل یک قلب را ترسیم می کنیم ۲ تا5  بار انجام می دهیم.

3) دو دست را روی هم قرار میدهیم و با فشار کف دست از گودی کمر تا عضلات ذوزنقه ای ماساژ میدهیم پس از رسیدن به عضلات سر شانه ها آنها را فشار میدهیم ابتدا یک طرف را انجام میدهیم و سپس طرف دیگر را به همین صورت .تکرارمی کنیم  ۵ بار.

4) دو دست را روی هم قرار می دهیم و با فشار گودی کمر تا عضلات ذوزنقه ای به صورت نیم دایره حرکت می کنیم سپس عضلات سر شانه  را فشار میدهیم ابتدا یک طرف را انجام می دهیم و سپس طرف دیگر را ماساژ  می دهیم.

5) با انگشت اشاره و شصت عضلات نگهدارنده ستون فقرات را از گودی کمر تا عضلات مسیر به صورت فشاری ماساژ می دهیم۳ تا ۵ بار .

6) با فشار ۲ انگشت شست عضلات نگهدارنده ستون فقرات را به صورت دایره ای از ناحیه عضلات سرینی تا عضلات ذوزنقه ای ماساژ می‌دهیم خط ۱ و ۲ به صورت همزمان فشاری را ماساژ می دهیم.

7) با فشار کف هر دو دست به صورت عمودی از طرفین ستون فقرات به طرف پهلوها با فشار ماساژ می دهیم و در برگشت با پشت دست با ملایمت بر می گردیم این حرکت از گودی کمر تا مهره های پنجمین پشتی صورت می‌گیرد و بالاتر از آن را با فشار کف دست ماساژ می دهیم ۳ تا ۵ بار.

8) فشار کف دست و انگشت شست : با فشار کف یک دست و فشار انگشت شست دست دیگر به صورت متوالی عضلات نگهدارنده ستون فقرات را از گودی کمر تا عضلات ذوزنقه ای ماساژ می‌دهیم10 بار.

9) با فشار یک دست از گودی کمر تا عضلات ذوزنقه ای و با فشار انگشت شست دیگر از عضلات ذوزنقه ای تا گودی کمر روی خط یک را ماساژ می‌دهیم یک طرفه ستون فقرات را انجام می‌دهیم تا ۱۰ بار به این حرکت رینینگ می گویند.

 

10) با اشاره یک انگشت شست حاشیه بیرونی استخوان کتف را به صورت رفت و برگشتی ماساژ می دهیم در این حالت باید بالای سر بیمار قرار بگیریم به صورت برگشت دوباره همین کار را انجام می دهیم.

 

11) ابتدا در بالای سر ماساژ گیرنده قرار میگیریم حاشیه بیرونی استخوان را در یک جهت از طرف زیر بغل به طرف گردن به ترتیب عکس ماساژ می دهیم به صورت تیکه تیکه و برگشت ندارد.

 

12) همانند تکنیک قبلی حاشیه بیرونی استخوان که را با فشار انگشت شست این بار به صورت دورانی و به طور همزمان فشار می دهیم و در برگشت با تمام کف دست از روی سرشانه ها به طرف زیر بغل بر می گردیم در این تکنیک کاملا دست ها و کف  دست ها می چرخند.

 

13) انگشتان خمیده به طور همزمان با هر دو دست از عضلات گردن و به طرف گودی کمر ماساژ می‌دهیم و در برگشت با همان روش باز می گردیم به این روش تکنیک پنجه خرسی می‌گویند.

14) با هر دو دست از عضلات سرشانه ها و ذوزنقه ای را می کشیم و سپس از عضلات ذوزنقه ای تا گودی کمر با تیغه دست روی خط یک ماساژ می دهیم و در برگشت در همان مسیر با فشار انگشت شست برمی گردیم ۳ تا ۵ بار این حرکت را انجام می‌دهیم.

15) در یک طرف پشت با پنجه ی باز از عضلات ذوزنقه ای و نگهدارنده و ستون فقرات به طرف پهلوها را ماساژ می دهیم و در برگشت با همان روش به طرف بالا برمی گردیم ، همین روش را برای طرف دیگر پشت انجام می دهیم ۳ تا ۵ بار هر دو طرف به صورت جداگانه و با فشار دو دست انجام می گیرد.

16) تکنیک قبلی را به طور همزمان در دو طرف پشت به طور متوالی و با انگشتان باز سه تا پنج بار انجام می دهیم.

17) ماساژ عضلات گردن به صورت چرخشی با سه انگشت که به آن پنجه خرسی می گویند.

18) با قرار دادن هر دو دست روی همدیگر ستون فقرات از عضلات ذوزنقه ای تا کمر را با فشار انگشتان ماساژ می‌دهیم و در برگشت به صورت زیگزاگ یا موجی بر می گردید تا ۵ بار این حرکت را تنها روی خط یک و به صورت زیگزاگ انجام می دهید.

19) از سمت پهلوی ماساژ گیرنده همزمان در جهت مخالف دست‌ها را به عقب و جلو می‌بریم و با فشار کف دست ماساژ را انجام می دهیم.

20) دست ها را در یکدیگر قفل می کنیم و با ساعد هر دو دست روی پشت ماساژ گیرنده عدد ۸ فرضی انگلیسی را ترسیم می‌کنیم این حرکت را ۳ تا ۵ بار انجام میدهیم.

1 دیدگاه. Leave new

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست