1. ابتدا مالش روغن و افلوراژ کامل پشت پا از پاشنه تا خط زیر باسن انجام میدهیم. با فشار هر دو دست پشت سر هم از آشیل تا خط زیر باسن را ماساژ می دهیم و در برگشت با فشار دو انگشت شست کنار هم خط میانی از خط زیر باسن تا آشیل را ماساژ می دهیم.
  2. با سر انگشت شست دو دست دور قوزک پا را به صورت دورانی ماساژ میدهیم و سپس از طرفین پاشنه آشیل تا زیر باسن را دایره وار ماساژ می‌دهیم (ترسیم شکل فرضی قلب) در برگشت با فشار دو شست  کنار هم خط میانی تا زیر خط باسن تا پاشنه آشیل  را ماساژ می دهیم.
  3. با فشار دو شست کنار هم از آشیل تا پشت زانو را ماساژ می دهیم (خط میانی پشت ساق پا ). 4. کف دست را روی انگشت شست دست دیگر قرار می دهیم و با فشار طرفین، عضله دوقلو را ماساژ می دهیم.
    5. خطوط میانی و طرفین پشت ساق پا را با فشار انگشت شست به حالت دورانی از آشیل تا پشت زانو ماساژ می‌دهیم.6. با انگشتان خمیده به صورت دایره وار طرفین پشت ساق پا را از آشیل تا پشت زانو ماساژ می‌دهیم و در برگشت به صورت مستقیم بر میگردیم به این تکنیک پنجه خرس می گویند.7. تکنیک رینینگ را بین آشیل و زانو انجام می دهیم.8. تکنیک نیدینگ را در محدوده ی پشت زانو و آشیل انجام می دهیم.9. با کف دست و انگشتان بازبین آشیل و زانو را به سمت بالا ماساژ می دهیم.10.پشت زانو را با دو انگشت شست و در نهایت با ملایمت ماساژمی دهیم.11. با فشار دو انگشت شست کنار هم از ناحیه پشت زانو تا خط زیر باسن را ماساژ می دهیم(خط میانی پشت ران).

12. کف دست را روی انگشت شست دست دیگر قرار می دهیم و با فشار طرفین عضله پشت ران (همسترینگ)را از پشت زانو تا خط زیر باسن ماساژ می دهیم.

13. خطوط میانی و طرفین پشت ران را با فشار دو انگشت شست به صورت دورانی و از پشت زانو تا خط زیر باسن ماساژ دهیم.

14. با انگشتان خمیده به صورت دورانی طرفین پشت ران را از پشت زانو تا خط زیر باسن ماساژ می دهیم.

15. تکنیک رینینگ را بین پشت زانو و زیر خط باسن را اجرا می کنیم.

16. تکنیک نیدینگ را در محدوده پشت زانو تا خط زیر باسن انجام می‌دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست