1. پاها را از زانو خم کنید با فشار انگشت شست روی ساق پا را ماساژ می دهیم و در برگشت عضله پشت ساق پا را با تمام انگشتان ماساژ دهید.
  2. تاندون های سر پنجه پا را در حالت زانوی خمیده با فشار انگشت شست ماساژ می دهیم.
  3.  زانو را در حالت ۹۰ درجه قرار می دهیم و با فشار دو دست روی کف پا و کشیدن آن به طرف پایین به تاندون آشیل فشار وارد می کنیم. سپس پاها را می خوابانیم و تمام پشت پا از مچ تا زیر خط باسن را افلوراژ می کنیم.
  4. با پاشنه دست کف پا را از پاشنه پا تا انگشتان پا ماساژ می‌دهیم و سپس با فشار دو انگشت شست تمام کف پا را فشار میدهیم تک تک انگشتان پا را با فشار انگشت شست دست پرس می کنیم و دوباره و پا را با کف دست افلوراژمی‌کنیم.
  5. زانو را بلند کرده و به طرف داخل می خوابانیم و از کشاله به طرف زانو با فشار کف دست دو دست در حالت انگشتان باز ماساژ می دهیم و سپس از زانو به طرف مچ را با کف دو دست با ماساژ فشار میدهیم سپس زانو را می خوابانیم  و با هر دو دست تمام سطح پا را افلوراژ میکنیم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست