درباره ما

درباره ما

 

بسیار علاقه مند به یک زندگی سالم و طرفدار زندگی در صلح.
از کودکی مادرم مرا با یوگا آشنا کرد. او اولین مربی در شهر من یعنی سنندج بود و همین امر من را ترغیب کرد تا در کلاس های یوگا با او همراه شئم و در کنار او آموزش ببینم.
به محض برگزاری دوره های آموزشی یوگا در سنندج من هم ثبت نام کردم و پس از گذراندن دوره های مرتبط توانستم در سال ۱۳۹۳ موفق به گرفتن مدرک مربی گری یوگا شوم.
همراه با آموزش یوگا، به ئوره های تغذیه سالم و گیاهخواری علاقهم ند شدم و به انجمن گیاهخواران پیوستم و هر روز شاهد درمان بیماری های مختلف در این راه بودم.
در سال ۱۳۹۳ بعد از دریافت مدرک مربی گری؛ به ماساژ روی آوردم و مدارک مربی گری آن را نیز در انواع سبک های ماساژ (ماساژ تایلندی، ماساژ آورما، ماساژ سوئدی، ماساژ با سنگ، ماساژ صورت و جوان سازی) گرفتم.
در سال ۱۳۹۵ برای اولین بار در سنندج یک دوره به نام پرانیک هلینگ برگزار شسد که در رابطه با موضوعات انرژی درمانی بود و توانستم در این دوره هم شرکت کرده و مدرک بین المللی مرتبط با ان را کسب کنم.

Very interested in a healthy life and in favor of living in peace.

My mother introduced me to yoga as a child. He was the first instructor in my city, Sanandaj, and this encouraged me to go with him to yoga classes and train with him.

As soon as yoga training courses were held in Sanandaj, I also registered, and after passing the related courses, I was able to obtain a yoga coaching degree in 2014.

Along with teaching yoga, I became interested in healthy eating and vegetarianism and joined the Vegetarian Association, where I witnessed the treatment of various diseases in this way every day.

In 2014, after receiving a coaching degree; I turned to massage and got its coaching qualifications in a variety of massage styles (Thai massage, Auroma massage, Swedish massage, stone massage, facial massage and rejuvenation).

In 2016, for the first time in Sanandaj, a course called Pranik Helling was held, which was related to energy therapy topics, and I was able to participate in this course and obtain an international degree related to it.

فهرست