آموزش زبان آیلتس نمره 8 جلسه اول

زبان ها به 3 دسته تقسیم می شوند: زبان هایی با ساختار قوی که بیش از 40 ساختار دارند. زبان های زنده 25 ساختار زبان های ساختار ضعیف و یا رو به موت که 20 ساختار دارند. خصوصیات زبان با ساختار قوی : انتقال مفهموم 100% است. تصویر رنگی است؛ ابهام وجود ندارد مانند عربی،… ادامه خواندن آموزش زبان آیلتس نمره 8 جلسه اول