وویس تجربیات شفایافتگان

به فایل های صوتی دوستانی که بیماری خود را از طریق این رژیم و این روش زندگی بهبود داده اند گوش کنید. به امید خدا در ورژن های بعدی فایل های دیگر دوستان نیز بارگذاری خواهد شد. اینها تنها قسمت کوچکی از معجزه ی خام گیاه خواری است. امید که همه ما این روش زندگی… ادامه خواندن وویس تجربیات شفایافتگان