آنچه درباره تنفس و پرانا باید بدانیم

آنچه درباره تنفس و پرانا باید بدانیم ۱. تنفس تبلور یک قدرت احیاء کننده به نام ”پرانا“ است. پرانا از طریق تنظیم کردن تنفس طبیعی کنترل می‌شود و این روند کنترل، ”پارانایاما“ نامیده می‌شود. ۲. رابطه انسان با جهان هستی از طریق تنفس است و در صورت اخلال در آن سلامتی انسان به‌خطر می‌افتد. ۳.… ادامه خواندن آنچه درباره تنفس و پرانا باید بدانیم