تنفس در یوگا

تنفس در یوگا «پرانایاما» به معنی علم کنترل تنفس است که شامل حرکات و تمرینات متنوعی در یوگا می‌شود. برای آموزش تنفس در یوگا پیش از هر چیزی باید بگوییم که تنفس کامل در این ورزش شامل تنفس شکمی، شانه‌ای و سینه‌ای می‌شود. در ادامه به آموزش سه شیوه تنفس در یوگا می‌پردازیم.در سایت پرانیک… ادامه خواندن تنفس در یوگا