روی پا

ابتدا به طور کامل روی پا از مچ پا تا کشاله ران را ماساژ می دهیم . سپس طرفین ساق و ران را ازقوزک تا انتهای ران به صورت دورانی ماساژ دهیم. با انگشت شست دست، دور قوزک پا را از طرف بغل پا ماساژ می دهیم سپس خط  داخلی ساق پا زیر استخوان درشت… ادامه خواندن روی پا

نوشته ویژه

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در روی پا