دست

با فشار دو انگشت شست کنار هم خط میانی ساعد را از مچ دست تا سرشانه در خط مستقیم ماساژ می دهیم.   2. خط میانی ساعد را با انگشت شست به صورت دورانی ماساژ می دهیم.   3.  تمام دست از شانه به طرف مچ دست را با فشار  کف دست افلوراژ می کنیم.   4. قست… ادامه خواندن دست

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در ماساژ دست