نحوه ی انجام ماساژ سر

نحوه ی انجام ماساژ سر ماساژ سر روشی عالی برای استراحت است زیرا می تواند به آزادسازی تنش روزانه کمک کند. هنگام دادن ماساژ به سر ، ابتدا چند نکته اساسی را برای استراحت فرد در نظر بگیرید از جمله : استفاده از گرما و رطوبت اضافه کردن روغن جدا کردن موهای سر فرد سپس… ادامه خواندن نحوه ی انجام ماساژ سر