شکم

با کف دست یک طرفه پهلوها را به طرف وسط شکم می کشیم. با کف دو دست در جهت عکس عضلات شکم را ماساژ دهیم واز پهلوی چپ  به سمت راست به طوری که دست ها در جهت عکس همدیگر کار میکنند ماساژ میدهیم. به صورت دایره وار به دور ناف با کف دست ماساژ… ادامه خواندن شکم

نوشته ویژه

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در ماساژ شکم