ماساژ پشت و کمر

پس از گرم کردن دست ها و مالش روغن بین دو دست، تکنیک را شروع می‌کنیم .ابتدا روغن را به آرامی به تمام قسمت های بدن می مالیم و سپس با اشاره به هر در از گودی کمر تا عضلات ذوز نقه ای در خط مستقیم در مسیر عضلات نگهدارنده ی ستون فقرات ماساژ میدهیم… ادامه خواندن ماساژ پشت و کمر