ماساژ پشت پا

ابتدا مالش روغن و افلوراژ کامل پشت پا از پاشنه تا خط زیر باسن انجام میدهیم. با فشار هر دو دست پشت سر هم از آشیل تا خط زیر باسن را ماساژ می دهیم و در برگشت با فشار دو انگشت شست کنار هم خط میانی از خط زیر باسن تا آشیل را ماساژ می… ادامه خواندن ماساژ پشت پا

نوشته ویژه

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در ماساژ پشت پا