مراقبت از مو 

مراقبت از مو  موهای پر پشت و براق نه تنها انسان را زیبا می سازد. بلکه گواهی است بر سلامت شخص مخصوصاً در خانمها که مو اساسی ترین جلوه زیبایی آنهاست. موهای زیبا و مواظبت شده نشانه شخصیت نیز هست. برای مواظبت درست از موها  باید دانست که موهای بدن انسان سه نوعند : موهای… ادامه خواندن مراقبت از مو