همایش تغذیه طبیعی زنجان

انجمن تغذیه طبیعی زنجان

به یاری خداوند متعال انجمن تغذیه طبیعی زنجان در نظر دارد نخستین همایش سراسری خود را برگزار نماید. ۱. زمان شروع پذیرش روز یکشنبه ۹۷.۶.۴ و پایان برنامه صبح روز چهارشنبه ۹۷.۶.۷ خواهد بود. ۲. پذیرایی فقط به روش خامگیاهخواری بوده و به هیچ عنوان غذای پخته ارایه نخواهد شد. ۳. سخنرانان اصلی همایش آقایان...
ادامه مطلب
فهرست