انجمن تغذیه طبیعی زنجان

به یاری خداوند متعال انجمن تغذیه طبیعی زنجان در نظر دارد نخستین همایش سراسری خود را برگزار نماید. ۱. زمان شروع پذیرش روز یکشنبه ۹۷.۶.۴ و پایان برنامه صبح روز چهارشنبه ۹۷.۶.۷ خواهد بود. ۲. پذیرایی فقط به روش خامگیاهخواری بوده و به هیچ عنوان غذای پخته ارایه نخواهد شد. ۳. سخنرانان اصلی همایش آقایان… ادامه خواندن انجمن تغذیه طبیعی زنجان