پاک کردن پوست

پاک کردن  انواع پوست ها از جمله راه های پاکسازی یا پلینگ پوست می توان به بخور دادن ، روغن مالی ، استفاده از ماسک و…اشاره کرد که هر فردی بنا به نوع پوست می تواند از روش های پاکسازی بهره بگیرد . مراحل پاکسازی وپلینگ پوست: 1) خارج سازی دانه های سر سیاه : در… ادامه خواندن پاک کردن پوست