پروژه

تشخیص بیماری های قلبی با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین و یک سیستم نظارت بر سلامت قلب و عروق در زمان واقعی

چکیده بیماری های قلبی عروقی شایع ترین علت مرگ در سراسر جهان در چند دهه گذشته در کشورهای توسعه یافته و همچنین توسعه نیافته است.تشخیص زودهنگام بیماری های قلبی و…
ادامه مطلب
فهرست