تمرینات یوگا در خانه

چگونه یوگا را شروع کنیم؟ چگونه یوگا را در خانه شروع کنیم؟ برای شروع یوگا بهتر است زیاد به خود سخت نگیرید و تا می توانید از حرکات ساده شروع کنید. یادتان باشد ساعتی از روز را به خودتان و آرامش درونتان اختصاص دهید زیرا این کار می تواند برای مدتی شما را از تنش… ادامه خواندن تمرینات یوگا در خانه