هاتا یوگا

اتا یوگا یا یوگای حركتی، تمرین جسمانی یوگا است. ‌هاتا یوگا متداول‌ترین روش یوگا بوده و در كشور‌های غربی طرفداران زیادی دارد. در این شاخه از یوگا، از حركات بدنی یا آسانا، تكنیك‌های تنفسی یا پرانایاما و مدیتیشن یا مراقبه استفاده می‌شود كه باعث می‌شوند سلامت فرد بهتر شده و به بُعد معنوی خود نزدیك‌تر شود.

0
آموزش دیده شده

آشتانگا یوگا

مبدع سبک آشتانگا یوگا، شري کريشنا پاتابي جويس است. اين سبک براي کساني که تمرينات جسمي سخت و سنگين انجام می‌دهند و به دنبال روشي براي تقويت عروق خود هستند، مناسب بوده و ازجمله تمرينات يوگاي کامل و سالم محسوب می‌شود و براي پرتوجویان مبتدي مناسب نيست.

0
آموزش دیده شده

آینگار یوگا

مبدع این سبک ب. ک. اس. آينگار است. در این سبک از ابزارهاي کمکي مانند بندهاي مخصوص، پتو، بلوک‌های چوبي، صندلي و آجر استفاده می‌کنند تا پرتوجوی مبتدی و سالخورده بتواند وضعیت‌ها را به‌طور صحیح انجام دهد.

0
آموزش دیده شده

یوگای شیواناندا

این سبک از یوگا بر پنج اصل آساناهای کلاسیک، تنفس صحیح، آرامش و رهاسازی عمیق، حفظ رژیم غذایی گیاه خواری، مثبت اندیشی و مراقبه بنا نهاده شده است. در کلاس های شیواناندا در ابتدا تمرینات تنفسی و سپس دوازده بار حرکت سلام بر خورشید انجام میشود. انجام وضعیتها در آرامش و آگاهی کامل، با توجه به ریتم تنفسی صورت می پذیرد.

0
آموزش دیده شده
فهرست