آموزش حرفه ای و مجازی ماساژ

Woman in spa salon, girl lying on couch, masseur prepare making massage to client in cozy room with professional equipment, furniture and burning candles. Beauty procedure Cartoon vector illustration

آموزش حرفه ای و مجازی ماساژ اگه به دنیال کسب درآمد عالی هستین اگه می خوایید درد کمر، درد سر، درد پا و چین چروک عزیرانتون رو برطرف کنید!! اگه از دردها و خوردن مسکن های بی فایده خسته شدید… اگه از اینکه بیکار تو خونه بشینید و هیچ منبع درآمدی نداشته باشید کلافه اید… ادامه خواندن آموزش حرفه ای و مجازی ماساژ

ماساژ و تاریخچه ماساژ چیست؟

ماساژ و تاریخچه چیست؟ ماساژ و تاریخچه ماساژ چیست؟ تاریخچه ماساژ از زمان های بسیار کهن، بشر برای درمان دردها و ناتوانی های خود از روشهای مختلف استفاده می کرده است. با ورود بشر به عصر زندگی گروهی و اجتماعی، انسان ها متوجه درمان دردها و ناهنجاری های همنوعان خود شدند و برای این کار… ادامه خواندن ماساژ و تاریخچه ماساژ چیست؟